Her kan du læse om kommuner og regioners arbejdsopgaver.

Opgaver for kommuner og regioner

Kommunernes opgaver

Kommunernes opgaveportefølje omfatter:

 • Det sociale område: det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar
 • Børnepasning
  Folkeskolen, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Specialundervisning for voksne
  Ældrepleje
 • Sundhed (forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsykiatri)
  Aktivering og beskæftigelsesprojekter for forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
 • Integrationsindsats
  Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab
 • Natur, miljø og planlægning
  Lokal erhvervsservice og turistfremme
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber
  Det lokale vejnet
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder.

Regionernes opgaver

Regionerne varetager en række opgaver, som bedst løses decentralt, men som samtidig kræver et større befolkningsgrundlag, end selv større kommuner har. Regionerne har ansvaret for:

 • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger
 • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora
 • Jordforurening
 • Råstofkortlægning og -planlægning
 • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber

Statens opgaver

Det er statens opgave at bestemme de overordnede rammer og økonomi, som kommuner og regioner har at arbejde med.

Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner.

Det er for eksempel:

 • Politi
 • Forsvar
 • Retsvæsen

 

Derudover er det staten, der tager sig af for eksempel:

 • Skatteopkrævning
 • Ungdomsuddannelser
 • Nationale miljøopgaver