Vi inviterer og arrangerer forskellige politikere til debatter over hele landet

Debat aften

Har du, din forening, skole, valgkreds, menighedsråd eller hvem det måtte være have ønske og interesse i at der bliver arrangeret en debataften/dag af politisk karakter kan vi være facilitator på dette.  Vi vil sørge for at tage hånd om arrangementet fra start til slut.

Herunder.:

  • Sørge for at inviterer de rette politikere /interessenter afhængig af tema
  • Være tovholdere i hele processen
  • Være behjælpelige med at sammensætte programmet der passer til dit/jeres behov
  • Finde de rette lokaler hvis I ikke selv har stedet
  • Være behjælpelig med alt markedsføring af jeres arrangement både on- og offline samt trykte medier.
  • Hjælpe med at søge ekstern finansiering til jeres arrangement så vidt det er muligt, så omkostninger kan holdes nede.
  • Ordstyring af arrangementet så der er styr på hvem der taler hvornår