Lær hvordan man navigere det politiske landskab

Bliv politiker

Vi Hjælper dig/Jer med at forstå hvordan man stiller op til folketinget, regionerne og byrådet, menighedsrådet, ja alle steder du kan tænke dig at stille op og hvordan man driver politik de pågældende steder.

 

Vi giver dig/Jer en grundig gennemgang af hvad man kan forvente som politiker/folkevalgt og hvilke arbejdsopgaver der ligger inden for de specifikke områder.

Nogle har store ambitioner og ønsker at stille op til folketinget – andre ønsker en post i en lokal organisation uanset hvad og hvordan vil vi hjælpe med at fremme forståelsen for det arbejde der ligger i at være i en bestyrelse der tager udspring i bestemte politikker.

Vi hjælper med den oplysende del så du og din eventuelle forening også kan drage nytte af dette i arbejdet med at hverve nye medlemmer ligesom afholdelse af informationsmøder om netop dit/jeres emne.

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

• opstille alene
• opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget
• opstille for en lokal borgerliste.

har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og
enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.